Standardiseringsforum 21. november

Hold av datoen! Alle selskap som deltar på materiellavtalene kan delta i forumet som holdes på Gardermoen. Standardiseringsforumet gjør faglige vurderinger på valg av standardmateriell med fokus på kvalitet og økonomi.

Omsetningen på Nettalliansens avtale med Berggård Amundsen har økt med 8,3% i forhold til samme periode i fjor. Vi nærmer oss 250 MNOK i årlig omsetning på avtalen med Berggård Amundsen alene.
 
Vår avtale med Berggård Amundsen AS løper ut i november 2020, og vi må derfor forberede en konkurranse til våren. 
 
Siemens har fått kontroll på de aller fleste leveransene, og oppfølgingen går bedre. Nettalliansen har i dialogen om forlengelse iverksatt initiativ om besparelser og standardisering. Dette er naturligvis tema for den kommende samlingen. 
 
Dette er noen av temaene:   

  • Nytt fra bransjen?
  • Konkurranse «Materiell 2020»
  • Status fra BA og Siemens
  • Resultat av prosjektet på skjøter og endeavslutninger
  • Elverksmateriell – Forslag til nye standardiseringsområder
  • Nettstasjon – Kan de standardiseres
  • Siemens nye konsept på nettstasjoner

 
Vi gleder oss til å videreføre tradisjonen om et faglig innholdsrikt og nyttig standardiseringsforum.

Vel møtt!