Standardiseringsforum 2021 blir på Teams

Standardiseringsforum den 25. november blir holdt på Teams. Her er oppdatert program og Teamslink for alle som skal delta. 

NB: riktig dato er 25. november!

Som følge av få påmeldte blir Standardiseringsforum holdt på Teams i år. Vi antar at dette kan knyttes til Korona, og ønske om å unngå reising.


Viktigheten av Standardiseringforum

Standardiseringsforum er en svært viktig arena å delta på hvis ditt selskap ønsker å påvirke innkjøp og leverandørvalg på materiell i Nettalliansen. Det er ønskelig med deltakelse fra samtlige allianseselskap, slik at dere aktivt er med på utviklingen. Derfor håper vi på et godt oppmøte på Teams denne gangen, og at vi kan treffes fysisk ved neste anledning. 


Her er link til møtet
 Link ligger også i kalender på SHN.


Hva har preget 2021?

Det har vært store svingninger i råvarepriser og valutakurser dette året, som har resultert i et uoversiktlig marked med mye usikkerhet. Plastprodukter hadde i sommer en prisoppgang på omlag 30%, som er den største prisendringen i løpet av seks måneder vi har sett på mange år.

Dette understreker behovet for en god forvaltning av avtalene og ikke minst leverandørstyring og -utvikling. Sammen med Berggård Amundsen har vi etablert bedre rutiner og kontroll på leverandørene og produsentene av elverksmateriell med hensyn til prisendringer og leveringsdyktighet. 

Program

 • 09.00   Velkommen og agenda v/ Nettalliansen
 • 09.10   Status Berggård Amundsen AS 
 • 09.30   Materiell 2020
  • Internanalyse – Hvem kjøper hva
  • Standardisering?
 • 10.00   KraftTak 21- om konkurransen og resultat 
 • 10.15   KraftTak 21 - Nettstasjon - leverandør
  • Presentasjon av vinner av konkurransen Krafttak 21
 • 10.45   Krafttak 21 – Transformator – leverandør
  • Presentasjon av vinner av konkurransen Krafttak 21
 • 11.15 – Veien videre

 

Vel møtt!