Standardiseringsforum 2020

Tradisjonen tro har vi denne uken holdt Standardiseringsforum 2020, hvor vi fikk gjennomgått de viktigste nyhetene fra leverandører og planer for materiell for 2021.

Nettalliansen har arrangert årlige «Standardiseringsforum» siden 2018 med heldagssamling på Gardermoen. 2020 ble dessverre annerledes-året også på dette området og vi bestemte oss for å videreføre tradisjonen, men denne gangen på Teams.

Det var godt oppmøte på ca 20-25 deltakere, og vi fikk gjennomgått de viktigste nyhetene fra leverandørene og planene på materiellområdet for 2021. 
 
Høydepunktene fra dagen:

  • Presentasjon av resultatet av Materiell 2020
  • Berggård Amundsens orientering om status for 2020
  • Diskusjoner om standardisering
  • Siemens orientering om status for 2020
  • Diskusjon om «Krafttak 21» - Kommende konkurranse om nettstasjon og transformatorer

 

Materiell 2020
Som de fleste er kjent med har Nettalliansen kjørt en konkurranse på «grossist-avtalen» ettersom eksisterende avtale (Materiell 2.16) løper ut ved årsskiftet.

Berggård Amundsen, representert av Sverre Phillip Olsen, orienterte om status for 2020. Det kom ikke mange overraskelser da leveransen og samarbeidet har blitt gjennomført på en god måte.

Konkurransen «Materiell 2020» var planlagt med kunngjøring på vårparten, men ble utsatt etter dialog både med potensielle leverandører og pga. interne omprioriteringer. Vi fikk tilbud fra to aktører, og etter flere intense forhandlingsrunder ble det klart at BA tok seieren også i 2020.

Ettersom leverandørene i markedet er godt etablerte og har mange kunder, er de også relativt like når det kommer til kvalitet og tjenestene de leverer. Prisnivået er det imidlertid en betydelig forskjell på, og det var dette som ble avgjørende også denne gangen. Vi ser frem til videre samarbeid med BA fra 2021.

 

Siemens
Siemens kunne orientere om nye retningslinjer på transformatorer som kommer i 2021, da kravene i Tier 2 på Ecodesign gjelder fra juli neste år. Dette innebærer at transformatorene blir større og at de høyst sannsynlig blir mer kostbare.

Leveransene fra Siemens har vært mer stabile i 2020 enn tidligere, og Geir Simonsen orienterte om at de har byttet enkelte transportører for å bedre kvaliteten.

Et hjertesukk fra Siemens er at selskapene i NA jevnt over fremdeles er for dårlige på prognosering. Dette gjør forutsigbarheten dårligere, og dermed også leveringstidene lengre. Siemens delte nyheter om nye kiosker som nå skal kunne bestilles uten trepanel, men med profilerte plater som kledning.Krafttak 21 - Nettstasjon og transformatorer
Gruppen diskuterte muligheten for å standardisere nettstasjoner. Hallingdal Kraftnett har laget et sett med kiosk som passer for dem, mens Vang Energiverk har laget en spesifikasjon som ligner. NA ser på muligheten for å lage en felles spesifikasjon både for bruk mot Siemens, men også til bruk i konkurransen i 2021.

Når det gjelder Krafttak 21 så ble det diskutert flere problemstillinger som vil bli bedre kartlagt:

  • ABB og Norsk Trafo har mindre tett samarbeid – skal vi dele opp området i to separate kontrakter?
  • Er det behov for endringer i våre tildelingskriterier
  • NA utreder mulighet for å bruke miljø som tildelingskriteria

 Vi vil sende ut en spørreundersøkelse til selskapene for innspill til den kommende konkurransen.

 

Selv om vi ikke kunne by på sosialt samvær eller et bedre måltid, er vi godt fornøyde med møtet og glade for at vi klarte å gjennomføre på en såpass god måte. Vi ser frem til fysisk treff på Gardermoen igjen til neste år.