Standardiseringsforum 2018 gjennomført

Nettalliansen arrangerte Standardiseringsforum 2018 den 13. november på Gardermoen. 24 deltakere tok turen og bidro til spennende og viktige diskusjoner.

I år, som tidligere år inviterte Nettalliansen til samling for materiell-relaterte diskusjoner, med hovedfokus på standardisering. 

Det ble avgjort på Standardiseringsforumet i 2017 at Berggård Amundsen skulle gjennomføre et standardiseringsprosjekt på skjøt/ endeavslutninger. Denne konkurransen skal nå ferdigstilles, med bidrag fra en gruppe teknisk kompetente ressurser fra eierselskapene. 

Dette gjennomføres i løpet av desember, og selskapene er motiverte for å ta i bruk produktene i "pakken" som blir resultatet av prosjektet. 

 

Presentasjoner fra dagen

Nettalliansen AS

Berggård Amundsen AS - Presentasjon

Berggård Amundsen AS - Standardisering 

Siemens AS