Standardisering i Nettalliansen

Standardisering er tidkrevende og til tider utfordrende, men gevinstene er store. I Nettalliansen jobber vi kontinuerlig med standardisering både før, under og etter implementering. 

I Nettalliansen skal vi standardisere beste praksis slik at alle utfører oppgaver på best og mest effektiv måte. Vi standardiserer både før, under og etter implementering av løsningene i Bransjeløsning. Samtidig vil standarden utvikle seg over tid, fordi beste praksis vil endre seg med ny kunnskap, teknologi og erfaring.

Vi standardiserer arbeidsprosesser i både NIS, KIS, ERP, Kvalitetssystem og arbeidsordre. 


Standardiseringsarbeid per løsning

  • Kvalitetssystem: det er opprettet et miniprosjekt på revidering/standardisering, hvor en liten arbeidsgruppe reviderer dokumentasjon som skal brukes av alle selskap og gjør disse lettere tilgjengelig. Dokumentene som revideres ble laget i IT-sikkerhetsprosjektet CERTUS og Teknisk IT-sikkerhet. 
  • NIS: pågående arbeid for å komme frem til hvordan løsningen skal brukes. Resultatet av arbeidet skal senere dokumenteres i kvalitetssystemet.
  • ERP: noen utvalgte ressurser holder i arbeidet med å dokumentere hvordan løsningen skal brukes. Resultatet av arbeidet blir dokumentert i kvalitetssystemet.
  • KIS: pågående arbeid for å dokumentere hvordan de ulike prosessene gjennomføres, inkludert både overordnet prosess og enkelte prosedyrer. Videre skal det lenkes til videoer som er utarbeidet av leverandør slik at det er mulig å drille seg ned i detaljene på hvordan en skal utføre oppgaven best mulig.
  • Arbeidsordre: noen selskaper er valgt ut til å delta i standardiseringsarbeidet, for å komme frem til et utkast vi kan verifisere med alle selskaper som bruker løsningen. Etter tilbakemelding og justering av utkast vil foreslått standard legge grunnlaget for hvordan løsningen skal brukes av nye og eksisterende selskaper på løsningen. Standarden vil også hensynta hvordan arbeidsordreløsningen skal brukes opp mot NIS og ERP. Resultatet av arbeidet skal senere dokumenteres i kvalitetssystemet.


Standardisering både før, under og etter implementering 
Dette er måten vi jobber med standardisering på både før, under og etter implementering i hhv. prosjekt og forvaltning. 

Før implementering i prosjekt:

  • leverandør rådgir arbeidsgruppen om hvordan løsningen best kan utnyttes
  • arbeidsgruppen definerer hva vi skal gjøre likt og hva vi skal gjøre på samme måte
  • arbeidsgruppen enes om hvordan de overordnede prosessene skal utføres og hvordan datamodell skal være

Under implementering i prosjekt:

  • Pilotgruppe tester ut overordnede prosesser og datamodell
  • Pilotgruppe tar standardisering et steg videre til et høyere detaljeringsnivå


I forvaltning gjennomføres det kontinuerlig standardisering gjennom arbeid utført av brukerforumene.

 

Mer informasjon
Vi vil informere mer om standardiseringsarbeidet i hver løsning over sommeren og utover høsten.