Standardisering av nettsider

Denne uken går det ut en RFI til leverandører som kan levere standardiserte nettsider til selskapene i Nettalliansen.

Denne uken sender vi ut en RFI (Request for information) til leverandører som kan levere standardiserte nettsider til selskapene i Nettalliansen. Når vi har fått svarene, vil vi ha et bedre grunnlag for å vurdere både leveranse og pris. Når vi har gjort en evaluering vil vi be om deltakerbekreftelser fra selskapene som ønsker å delta i prosjektet.


Arbeidsgruppe

Vi vil opprette en arbeidsgruppe fra selskapene som kan bistå i minikonkurransen og gjøre vurderinger underveis når det gjelder malverk, innhold, funksjonalitet mm. Påmelding til arbeidsgruppen vil bli sendt på mail til primærkontaktene.