Standardisering av nettsider

Tre leverandører har gitt tilbud og blir nå evaluert iht. evalueringskriteriene som er satt. Neste uke informerer vi om valgt leverandør og prosessen videre.

Vi starter opp med prosjektet i august, når vi har fått deltakerbekreftelser og arbeidsgruppe på plass. I løpet av neste uke sendes det en mail til primærkontakter i Nettalliansen med følgende informasjon:

  • Valg av leverandør
  • Tilbud
  • Deltakererklæring med svarfrist
  • Deltakelse i arbeidsgruppe


Deltakererklæring

Standardisering av nettsider er ikke et prosjekt i handlingsplan, og derfor trenger vi deltakererklæring fra selskap som vil delta i prosjektet. I spørreundersøkelsen som ble sendt ut i februar i år, svarte 16 selskap positivt på deltakelse og vi håper og tror dette tallet nå blir høyere basert på tilbakemeldingene vi har fått i løpet av våren. 


Arbeidsgruppe

Vi trenger 4-6 deltakere fra selskapene til å sitte i en arbeidsgruppe på vegne av Nettalliansen som kunde. Funksjonen til arbeidsgruppen vil være å bidra til å avklare de ulike stegene i utviklingsprosessen til nettsidene. Dette er den viktigste fasen, for å sikre at felles rammeverk for nettsidene er så optimal som mulig før utviklingen starter. Det er ønskelig at ressursen som meldes inn har erfaring med innhold og funksjonalitet på nettsider.