Standardisering av nettsider

Leverandør til prosjektet er valgt og fremdriftsplanen er klar. Første workshop for rammeverk og felles innhold til nettsidemal er satt til 3. mars. Vi tar i mot innspill til dette møtet. 

Vi hadde 5 leverandører med i minikonkurransen fra oppstarten av prosjektet og alle leverte svar på RFI 1. Etter vi reviderte prosjektbeskrivelsen, sendte vi ut en supplerende RFI, som 4 av leverandørene besvarte. En besvarelse ble tatt ut med en gang, da den ikke tilfredsstilte kravene til besvarelsen. Dermed satt vi igjen med 3 besvarelser og en sammenstilling av disse ble presentert for arbeidsgruppen den 26. januar.

Det ble i dette møtet besluttet å gå videre med 2 av leverandørene, da den tredje priset seg ut av prosjektet. For å sikre så riktig beslutning av leverandør som mulig, ba vi de to gjenværende leverandørene holde en demo hvor vi blant annet ba dem vise praktisk bruk av verktøyet, samt besvare spørsmål knyttet til flere språk og en informasjonsfeed på forsiden av nettstedet.

Valg av leverandør
Etter endt demo falt valget på DayTwo som viste god forståelse for prosjektet og besvarte spørsmålene godt samtidig som de kunne vise til et brukervennlig verktøy og et tilfredsstillende pristilbud.


Fremdriftsplan
Det har i samarbeid med DayTwo blitt satt opp en fremdriftsplan som viser aktivitetene frem til ferdigstilt felles nettsidemal. Dato for utrulling / tilpasning av nettside per selskap, er satt til månedsskiftet mai/juni.

(Klikk før større bilde)


Innspill til workshop

Onsdag 3. mars skal arbeidsgruppen ha sitt første møte med leverandør, hvor rammeverket for nettsidemalen skal påbegynnes. Her har vi et godt utgangspunkt på bakgrunn av eierselskapenes eksisterende nettsider. Men vi ønsker å åpne for innspill på bestemt funksjonalitet og innhold, dersom noen vil sikre at det de mener er avgjørende for selskapets nettsider blir hensyntatt. Innspillene blir vurdert iht. prosjektets rammer og hvorvidt behovet gjelder et flertall av selskapene. 

Har du innspill, vennligst fyll inn dette skjemaet

Svarfrist er 25. februar.