Standardisering av nettsider

Som følge av for få deltakende selskap i dette prosjektet, ønsker deltakende selskap at prosjektet blir presentert i handlingsplanutvalget. 

Det er ønskelig av deltakende selskap at prosjektet blir presentert i handlingsplanutvalget i oktober. Noen selskap som ikke er deltakende har også meldt tilbake at dette er et prosjekt de ønsker at samtlige selskap i Nettalliansen skal delta på for å oppnå alliansefordeler.

Neste møte i HPU er 13. oktober. Vi holder dere orientert om videre prosess.