Standardisering av håndbøker

Fire Nettalliansen selskap går sammen for å samle og standardisere håndbøker, en tjeneste innunder Synergi - vår felles samhandlingsplattform

 

Fire av selskapene i Nettalliansen har gått sammen for å samle og standardisere håndbøker. Ukentlige møter i arbeidsgruppen brukes til å gjennomgå områder og kartlegge tilhørende dokumentasjon.

Sammen med ressurser fra selskapene sammenstiller administrasjonen i Nettalliansen felles dokumentasjon for hvert område. Resultatet av dette blir standardiserte håndbøker. De første områdene vi jobber frem standardiserte håndbøker på er:

  • Beredskap
  • HMS
  • AMS
  • IKT-sikkerhet
  • Personal
  • Personvern

 
Disse håndbøkene vil bli tilgjengelig som en av tjenestene i Synergi - vår felles samhandlingsplattform. Systemverktøyet som benyttes til håndbøker er Confluence.

Systemverktøy
Confluence er i utgangspunktet et samhandlingssystem som er laget for å gjøre det enklere for et team å dele informasjon med hverandre og verden. Det er gode muligheter for koblinger på tvers av sider, og systematisk tilrettelegging av dokumentasjon. Confluence er valgt løsning for håndbøker innen f.eks. beredskap, HMS, AMS, personal, personvern og IKT-sikkerhet. 


Det er satt av to måneder for startarbeidet med standardisering av håndbøker. I november skal håndbøker være klart for nye selskap som ønsker å bruke det. Innholdet vil ikke være fullstendig ferdigstilt til den tid, men vil inneholde et viktig og standardisert grunnlag for håndboksystemet. Nettalliansens administrasjon vil ha en forvaltningsrolle i å oppdatere håndbøkene så de alltid er i henhold til lovverk og bestemmelser.

Her kan dere se et eksempel på hvordan forsiden på håndbøker vil se ut.