Standard for dokumenthåndtering

Nettalliansen har jobbet frem en standard for dokumenthåndtering for fellestjenestene i vår bransjeløsning.

Standard for dokumenthåndtering tar for seg de løsningene som innbefatter lagring av dokumenter, og vi kommer med anbefalinger på hvilke dokumenter som bør lagres hvor.  Du finner dokumentet på samhandlingsnettet under Opplæring og «Hvordan komme i gang?». 


Direkte link til siden: Standard for dokumenthåndtering


Vi tar gjerne i mot innspill på forbedringer eller om det er noe du synes mangler. Send da en mail til Ragnhildur Arnadottir eller Hanne Johansen