Standard for dokumenthåndtering

For å få mest ut av bransjeløsningen, har vi en standard for dokumenthåndtering, hvor vi anbefaler hvilken dokumentasjon som bør lagres hvor.

Vår standard for dokumenthåndtering tar for seg de løsningene som innbefatter lagring av dokumenter, og vi kommer med anbefalinger på hvilke dokumenter som bør lagres hvor. Som følge av en del nye løsninger i bransjeløsningen, skal dokumentet revideres i løpet av høsten. 

Standard for dokumenthåndering finner du under opplæring her på samhandlingsnettet.

Standard for dokumenthåndtering