Solceller og Plusskunder

Vi har jobbet frem felles informasjon om solceller og plusskunder, som kan legges rett ut på våre standardiserte nettsider. 

I fjor høst ble solcelleanlegg og tilknytning løftet opp på agendaen i Nettalliansen. Vang Energi er et av selskapene som får stadig flere forespørsler, også om store anlegg, og som opplever at noen nettkunder har problemer med solcelleanleggene. Kundene henvender seg da gjerne til nettselskapet selv om det er interne forhold hos kunden som gjør at anlegget ikke fungerer etter hensikten.

På bakgrunn av dette holdt vi et teamsmøte den 26. oktober for alle interesserte, hvor hensikten var å finne beste praksis for hvordan vi kan og bør håndtere kundeforespørseler og tilknytning av solcelleanlegg. Diskusjonspunktene var:

 1. Felles avtaleverk
 2. Felles informasjon
 3. Kundereise fra idé til driftsetting
 4. Driftsrelaterte utfordringer

Referat fra møtet


Det videre arbeidet har blitt gjort gjennom ukentlige møter med følgende «pro bono» arbeidsgruppe. Kudos til:

 • Tor Martin Iversen, Vang Energi
 • Ivar Vikan, S-Nett
 • Karoline Hansen, Enida
 • Knut Stornes, Enida
 • Tuva Brenden, Etna Nett
 • Alexander Bang, Lysna
 • Stian Dybendal, Norefjell Nett
 • Hans Ørjasæter, Nettalliansen
 • Anniken Pettersborg, Nettalliansen

 

1. Felles avtaleverk
Vi har funnet ut at det avtalemessige mellom nettselskap og nettkunde er dekket av standard tilknytningsavtale etter at denne ble oppdatert i 2022. Tekniske krav til selve anlegget blir dekket av REN-blad som legges til grunn ved installasjonsmelding.


2. Felles informasjon
Vi har jobbet frem standardisert informasjon om solceller og plusskunder, som ligger på vår demo-side «Himmelblå Nett». Har du innspill til teksten, vennligst ta kontakt med Anniken Pettersborg.

Når teksten er klar, kan den med enkle klikk legges ut på egne nettsider, for de som har lansert standardiserte nettsider fra Nettalliansen.


3. Kundereise fra idé til driftsetting
Arbeidsgruppen skal videre jobbe med den interne prosessen i nettselskapet, fra kunden tar kontakt vedrørende installasjon av solcelleanlegg. Vi ønsker også å etablere et bedre samarbeid med leverandører av solceller for å belyse utfordringene som ofte oppstår ved og etter tilknytning og hvordan dette evt. kan unngås gjennom bedre informasjonsdeling på et tidlig stadium. Vi har nå i første omgang initiert dialog med Otovo for å kartlegge hvordan vi kan samarbeide for å gjøre kundereisen bedre og ikke minst avlaste nettselskapet med unødvendige kundehenvendelser.

Vi tar sikte på å utvikle en beste praksis arbeidsprosess knyttet til solceller og plusskunder som kan legges inn i kvalitetssystem, og ser også på mulige systemjusteringer som vil gjøre denne prosessen smidigere enn den er i dag. 


4. Driftsrelaterte utfordringer
Siden solcelleutbygging fortsatt er ganske nytt for mange installatører og kunder, opplever nettselskapene at en del utfordringer med anleggene blir kanalisert dit uten at det er nettselskapet som er årsak til problemene. Noen ganger er utfordringene knyttet til et for svakt nett som krever forsterkning, men i en del tilfeller er spenningsverdier og kapasitet i målepunktet innenfor kravene i FOL og problemene ligger derfor i kundens eget anlegg.

Da er det viktig at dette blir identifisert raskt slik at tiltak blir iverksatt på rett sted. For å komme denne problemstillingen i forkjøpet er det viktig med god dialog mellom nettselskapene og leverandørene for å avdekke driftsmessige forhold som kan påvirke prosjekteringen av anlegget i en tidlig fase.

Hvordan dette kan gjøres må vi borre dypere i sammen med leverandørene, men det er i nettselskapenes interesse at kundene får en god opplevelse av å bidra til det grønne skiftet med solceller. Dette fordi nettselskapet er den profesjonelle parten som vil ha et kundeforhold med kunden lenge etter at solcelleanlegget er installert.