Snart blir det enklere å bruke arkivløsningen

Det er besluttet å gjennomføre en standardiseringsprosess for arkivløsning, for å gjøre det enklere for Nettalliansen å ta løsningen i bruk fra dag én. 

Brukerforum har meldt behov for mer støtte i opplæringsfasen og i tidlig bruk av løsningen. Vi skal derfor standardisere prosessene gjennom å blant annet lage en felles brukermanual samt at vi forenkler opplæringen. Målet er å sikre en samordnet og brukervennlig arkivløsning, som kan brukes likt av alle selskapene. 


Felles brukermanual
Eksempler her er å ha samme skriveregler og ha en felles standard for bruken av de forskjellige malene, sakstypene, dokumentklassene og generelt standardisere prosesser rundt arkivering.

Brukermanualen vil være et godt verktøy i opplæringsfasen, og vil brukes som et oppslagsverk for hvordan arkivløsningen skal brukes med både screenshots og beskrivelse av hver prosess.

 
Samhandling og samarbeid

Ved å standardisere prosessene kan arkivløsningen brukes likt av alle selskapene, som er avgjørende for at vi kan skape samhandling og godt samarbeid i Nettalliansen. 

En arbeidsgruppe bestående av ressurser fra Hammerfest, Hallingdal og Etna, har startet arbeidet med støtte fra Nettpost. 


Fremdriftsplan

Arbeidsgruppen skal ferdigstille dokumentasjon til høring i brukerforumet den 25. august, med høringsfrist 5. september. Resultatene publiseres for Nettalliansen den 13. september.

Det er viktig å presisere at dette vil være et levende dokument, hvor vi gjør endringer ved behov.