Sluttrapport om digital modenhet i Nettalliansen

Vi har nå lagt ut sluttrapporten fra undersøkelsen om den digitale modenheten i Nettalliansen som ble gjennomført i november.

Rapporten inneholder presentasjonen fra eiermøtet på Gardermoen i november, oppsummeringer fra arbeidsgruppene i workshop og samlet resultat fra undersøkelsen for alle spørsmål. Rapporten sammenligner svar fra Nettalliansen med Digital Norways øvrige database bestående av over 400 norske bedrifter.

Ta kontakt med en av oss om dere har spørsmål.