Sluttrapport etter Smart24-flytting

Vedlagt følger sluttrapport vedrørende oppgradering av Smart24-plattformen.

CGIs driftsplattform, Smart24, hadde behov for oppgradering til nye servere for å sikre ytelse for alle kunder på driftsløsningen og klargjøre for videre vekst. Det inkluderte å få på plass ny teknologi for å muliggjøre enklere skalering av kapasitet, enten det oppstår kapasitetsbehov fra eksisterende kunder eller trengs økt kapasitet for å sette i drift nye kunder på Smart24.

CGI Norge finansierte oppgraderingen 100% med tanke på innkjøp av nye servere, lisenser og prosjektkostnaden internt hos CGI for å installere og konfigurere opp ny plattform, samt migrering av alle eksisterende kunder fra gammel til ny plattform.

Les hele rapporten