Skype-demo av håndbøker 22. mars kl 12-13

Fredag 22. mars inviterer vi til Skype-demo av håndbøker. Meld deg på her!

Nettalliansen sammenstiller felles dokumentasjon for ulike områder i nettselskapet, og resultatet av dette arbeidet er standardiserte håndbøker. Vi har denne vinteren jobbet med å ferdigstille Beredskapshåndbok, Personvernhåndbok og Personalhåndbok. 

22. mars klokken 12:00-13:00 viser vi arbeidet som er gjort til nå, og hvordan håndboksystemet fungerer. Løsningen vi har valgt er Confluence, et håndboksystem som gir mulighet til god samhandling internt, eksternt og som har en redaksjonsrolle i Nettalliansens administrasjon.

For mer informasjon om håndbøker i Nettalliansen, se samhandlingsnettet

 

Meld deg på her!