Sikkerhetsløft på Nettalliansens driftsplattform

Det er besluttet nye og standardiserte prosedyrer for vår felles driftsplattform Synergi, som vil tre i kraft ved neste passordskifte.

Etter sikkerhetsrevisjonen på Synergi har vi sammen med Embriq og NC-Spectrum besluttet standardiserte prosedyrer for å øke sikkerheten på systemet ytterligere.

Disse prosedyrene vil berøre dere som brukere direkte, da de går på passordbytte, passordlengde og automatisk skjermsparer- og sesjonstid. Dere som brukere er det viktigste leddet for IKT-sikkerhet, og disse standardiserte prosedyrene vil hjelpe dere i den rollen.

 

De nye prosedyrene som vil gjelde fra og med neste passordskifte:

  • Passordbytte skal skje hver 90. dag.
  • Det vil purres på passordbytte 10 dager før utløpsdato, og hver dag inntil passordet er byttet. Hvis det ikke byttes manuelt, vil det bli tvunget bytte.
  • Passordlengden skal være på minst 14 tegn. Tips: Lag en setning dere vil huske, med tall og spesialtegn inkludert (eksempel: SommerFerieOm38!Dager)
  • Skjermsparer på PC vil komme på etter 15 minutter med inaktivitet. Dette vil også trigge utkobling av sesjoner, så pålogging må gjøres for å kunne fortsette sesjonen når bruker er tilbake på PC.


Det er sendt ut mail om de nye prosedyrene til alle primærkontakter i Nettalliansen, med oppfordring om å informere alle ansatte slik at de har informasjonen før neste passordskifte. 


Hvis dere har noen spørsmål til de nye prosedyrene, ta kontakt med Hanne Rodahl Johansen.