SigniCat valgt som leverandør

SigniCat er valgt som leverandør på digital signeringsløsning i Nettalliansen.

Det er blitt gjennomført en mini-konkurranse hvor det var to leverandører som deltok. Etter en grundig evaluering av leverandørene ble den som kom best ut med tanke på funksjonalitet og pris innstilt overfor styringsgruppen i prosjekt Anleggsbidrag.

Styringsgruppen besluttet å gå videre med den innstilte leverandøren som er Signicat. Prosjektet startet nå prosessen med å implementere løsningen som del av Anleggsbidragsprosjektet funksjonalitet.

Les mer om SigniCat her