Selskapsmessig skille og GLN-nummer

Flere av selskapene holder på med gjennomføring av selskapsmessig skille, og har behov for å endre GLN nummeroppsettet i de forskjellige IT-systemene. 

Det er våre leverandører som må foreta endringene i systemet. For de av dere som f.eks. har Quant som sentralsystem, må det legges inn en bestilling i god tid i M-Point slik at Embriq får startet planleggingen av oppgaven.

Det er ikke helt rett fram å gjøre endringen, siden det også omfatter andre systemer som Kundesystemet. Embriq kan koordinere overgangen mot KIS-leverandøren, men har gitt beskjed om at de trenger å varsles i god tid for å kunne utføre overgangen på ønsket tidspunkt.


Så vår oppfordring er å bestille endring i M-Point så fort det lar seg gjøre.