Selskap på Nettalliansens bransjeløsning

I løpet av 2020 har stadig flere av selskapene i Nettalliansen kommet på bransjeløsningen. Alle selskap er snart på felles IT-driftsplattform og antallet selskap på fellestjenestene vokser.

2020 har vært året for inntreden på felles IT-driftsplattform (for noen også kjent som Synergi). Bransjeløsningen er bygget opp slik at et selskap først må være inne på felles it-driftsplattform for å kunne ta i bruk de ulike fellestjenestene.

Per dags dato så gjenstår inntreden av 13 selskap på driftsplattformen før samtlige selskap er inne, og 5 av disse selskapene har en dato for inntreden i løpet av første halvår 2021. De som fortsatt ikke har inntredendato må ta kontakt med Embriq eller Maria for en snarlig avklaring på dette.


Fellestjenester

Samtidig vokser antallet selskap på de ulike fellestjenestene, parallelt med at de utvikles videre i samarbeid med både deltakende selskap og leverandører. 

Håndbøker som er bygget på Confluence utvikler fortløpende flere håndbøker i porteføljen og 10 selskap har tatt i bruk denne tjenesten. Det er snart 8 selskap som har godkjent tilbud på Arkivløsning (M-files) og tar løsningen i bruk på nyåret og 17 selskap har tatt i bruk Avvik og arbeidsordresystemet til Powercatch. Det har blitt laget og lages fortløpende opplæringsmateriell som ligger under Opplæring på samhandlingsnettet, slik at dere så fort som mulig skal kunne ta tjenestene i bruk. 


Bransjeløsningen vokser
Sammen bygger vi en bransjeløsning som dekker IT-behovene i et moderne og digitalisert nettselskap, og løsningen utvikles i takt med våre selskapers behov og utvikling. De neste løsningene som blir del av bransjeløsnings fellestjenester er ny kundeløsning og tilsynsløsning. Her pågår prosjektarbeidet for fullt, og utrulling av Sysco sin kundeløsning og Cubit sin tilsynsløsning starter på nyåret.