Selskap, løsninger og kontakter på ett sted

Vi har samlet informasjon om allianseselskapene på ett sted, både om selskapet, kontaktinfo til ledelse og koordinatorer og hvilke løsninger hvert enkelt selskap har.

Rapporten er hentet ut fra Power BI, og publisert her på samhandlingsnettet. Den er enkel å vise i fullskjermmodus, og du navigerer deg gjennom de 4 sidene: Forside, løsninger, selskap og lokale koordinatorer. 

Vi anbefaler alle selskap å sjekke informasjon om eget selskap, og gi oss tilbakemelding dersom det er noe som ikke stemmer. Dette er også en fin mulighet til å sammenligne eget selskap med hvor langt andre selskap er kommet med Bransjeløsningen. 

  • Forside: her vises samme informasjon som de øvrige sidene, bare mer komprimert. Her finner dere et norgeskart som viser hvor allianseselskapene er lokalisert. Ved å peke på et av punktene på kartet kommer det opp nøkkelinformasjon om det aktuelle selskapet. Til høyre ligger det også informasjon om hvert allianseselskap; blant annet navn på daglig leder, antall ansatte, antall nettkunder og inntektsramme. Nederst på siden vises løsningene i bransjeløsningen, hvilke selskap som har løsningene og hvor langt hvert selskap har kommet. 

  • Løsninger: her ligger oversikt over løsningene i bransjeløsningen og hvor langt hvert selskap har kommet. Et kakediagram viser prosentvis andel av selskap på de ulike løsningene.

  • Selskap: her finner dere løsningsstatus og nøkkeltall per allianseselskap.

  • Lokale koordinatorer: her viser vi oversikt over kontaktpersoner i hvert allianseselskap, inkludert lokal koordinator til alle løsningene i Veikart 2025, hhv KIS, NIS, ERP og Kvalitetssystem. 

Forbedringer
Vi vil utbedre og utvide denne oversikten fortløpende og etter behov. Har du ønsker eller forslag til utbedring, gi beskjed til Anniken Pettersborg.


Oversikten finner du her i høyremenyen under Bransjeløsning