Samhandlingsnettet i ny drakt

Samhandlingsnettet har fått en oppussing, og speiler nå bedre den alliansen vi er i dag. Fokus har vært på brukervennlighet slik at det skal være enkelt å finne frem til den informasjonen dere trenger. 

Fra hovedsiden vil du nå møte tre nye hovedkategorier: Handlingsplan, Bransjeløsning og Opplæring. 

 • Handlingsplan
  Her finner du de pågående prosjektene som til en hver tid er gjennomgått av handlingsplanutvalget og vedtatt av styret. Prosjekter i handlingsplanen innstilles til styret to ganger årlig. 
 • Bransjeløsning
  Nettalliansen sin bransjeløsning skal dekke IT-behovene i et fremtidsrettet og moderne nettselskap, og utvikles fortløpende. Her finner du løsninger og tjenester som har blitt utviklet i felleskap i Nettalliansen. 
 • Oppæring
  Nettalliansen utvikler løsninger som alle selskapene skal kunne ta i bruk, og behovet for informasjon og opplæring vokser deretter. Derfor har vi laget en egen side, hvor vi samler opplæring til de ulike løsningene vi sammen utvikler. Til opplæring bruker vi i all hovedsak vår felles e-læringsportal. 

 

Under hovedkategoriene har vi tjenester, innkjøp og kompetanse.

 • Tjenester
  Her ligger prosjektene som tidligere lå under forvaltning. Vi har nå delt forvaltning opp i Tjenester og Kompetanse.
 • Innkjøp
  Her ligger det som tidligere lå under avtaler. Vi vil gjøre noen endringer om kort tid og dele avtalene inn i områder i stedet for type avtale slik det står i dag. Det vil gjøre det enklere å finne frem til de avtalene dere søker basert på om det er gjelder materiell, IT-system eller en administrativ tjenesteavtale. 
 • Kompetanse
  Her finner du mye av det samme som tidligere lå under forvaltning, inkludert Kompetansedeling mellom selskapene som vi nå har valgt å kalle Spørsmål & Svar. 

 

I toppmenyen vil dere finne noen nye sider:

 • Kalender
  Dette er en enkel opplisting av aktiviteter som skjer de neste 6 månedene, med påmelding der det er mulig å melde seg på. Kalenderen er et supplement til årshjulet.
 • Ledig stilling
  Her kan selskapene velge å lyse ut sine stillinger, ved å sende en mail med informasjon om stillingen til ledigestillinger@nettalliansen.no. Administrasjonen vil da også dele stillingsutlysningen på SHN, www.nettalliansen.no og på Nettalliansens sosiale medier. 

 

Ellers er sidene som før, med mye av den samme informasjonen - bare mer synlig og tilgjengelig. 

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med Anniken Pettersborg, anniken.pettersborg@nettalliansen.no / 412 20 888.