Samfunnsbedriftenes årskonferanse 14. juni

Tema for Samfunnsbedriftenes årskonferanse 2022 er Ledelse i et nyskapende arbeidsliv, og IKT-sikkerhet i energibransjen står høyt på agendaen.

«Målet med konferansen er å se nærmere på hva slags nyskapende arbeidsliv som gir bærekraftige lokalsamfunn, og hvilke lederutfordringer som venter de neste årene» sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. 

Det kan være nyttig for våre allianseselskap å delta på dette, og vi oppfordrer dere til å melde dere på dersom det ikke allerede er gjort. Konferansen blir holdt på Hotell Bristol i Oslo. 

Les mer om programmet og foredragsholdere, og meld deg på