RME øker fokus på anskaffelsesregelverk

RME har sendt informasjonsskriv til nettselskaper vedrørende kravene til anskaffelse til nettvirksomheten.

Nettalliansen oppfatter det som gode nyheter dersom RME i fremtiden får større fokus på å håndheve anskaffelsesregelverket. Dette er helt i tråd med Nettalliansens mål om å utvikle leverandørmarkedet. Det er sunt for markedet og på sikt vil det redusere risiko for negative mekanismer og strukturer som er en konsekvens av for få leverandører. 


Positivt for Nettalliansen
Et økt fokus fra RME kan medføre større prosessuelle kostnader for nettselskap som står alene, og som vil måtte bytte ut leverandører med større hyppighet enn tidligere. Dette kan være bra for en allianse som Nettalliansen ved at flere selskap ønsker eierskap. 

Det er viktig at alle nettselskap spiller med like regler og at det ikke er en konkurransemessig ulempe å følge reglene, mens andre gjør direkte anskaffelser uten å løpe noen risiko for å bli tatt på det. Derfor er vi positive til at RME øker fokuset på anskaffelsesregelverket. 


Har du spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med leder for innkjøp i Nettalliansen, Gunnar Bell