Risikobasert vedlikehold

Nettalliansen har satt i gang et forprosjekt for å identifisere og analysere muligheter og behov for en mer aktiv, overordnet og verdiøkende strategi for vedlikehold av nettet.

Risikobasert vedlikehold innebærer å anvende prinsippene for risikobasert vedlikehold (RBV) spesifikt på komponenter og systemer i strømnettet. Målet er å forbedre påliteligheten og effektiviteten av strømforsyningen ved å fokusere vedlikeholdsinnsatsen der den vil ha størst effekt på å forhindre funksjonsfeil og minimere konsekvensene av slike feil. Vi har engasjert en ekstern ekspert på området for å hjelpe oss til å anbefale en slik strategi.

For å sikre bred forankring har vi etablert en referansegruppe bestående av representanter fra Høland og Setskog Elverk, S-Nett, Bømlo Kraftnett og Nettselskapet, i tillegg til representanter fra administrasjonen.

Referansegruppen har møte i Oslo førstkommende torsdag i uke 26. Vi søker som alltid å forankre så bredt som mulig, så hvis det er ønskelig å bidra inn i referansegruppen eller komme med innspill generelt, er det bare å ta kontakt med Arnfinn Flo eller Hans Ørjasæter kontaktes.