RFI på inkasso er ute

Vi har sendt ut RFI på inkassotjenester som har fått stor oppmerksomhet ute i leverandørmarkedet.

Dagens avtale med Kredinor nærmer seg ti-årsjubileum. Dette området er derfor overmodent for konkurranseutsetting både på grunn av anskaffelsesregelverket, men også for å teste avtalen mot markedet og opprettholde konkurransekraften.

RFI på Inkasso er nå ute og har fått stor oppmerksomhet. Den fikk umiddelbar respons i leverandørmarkedet, og vi har fått spørsmål fra flere interessante tilbydere.

Thor Einar Haugom i Rakkestad Energi og Ingve Vold fra Jæren Everk har bistått i å utforme spørsmål til RFI. Disse spørsmålene vil forhåpentlig lede frem til et konkurransegrunnlag og videre den beste mulige avtalen om inkassotjenester.