Revisjon av Nettalliansens styringsmodell

Nettalliansen skal være et tydelig og godt alternativ til å stå alene eller fusjonere med andre selskap. Det er derfor behov for å etablere en felles forståelse for hvordan alliansesamarbeidet skal fungere fremover.  

Arbeidet med revidert styringsmodell inkluderer betraktningene til både styret, eierselskap og administrasjon, og følgende momenter er spesielt viktig:

  • Framdrift – det er behov for mer fart og mer effektive beslutningsprosesser, for å sikre etablering av nødvendig systemstøtte med tilhørende standardiserte prosesser
  • Forutsigbarhet – det er behov for en tydelig plan for hvor vi skal og hvordan komme dit, slik at eierselskapene har felles forståelse for mål og retning i Nettalliansen
  • Forpliktelser – det er behov for tydelig mandat til styret og administrasjon, samt forpliktelse til deltakelse fra eierselskap


Bakgrunn
De store nettselskapene blir stadig større og tar ut synergier ved å rasjonalisere og effektivisere driften, samtidig som det etableres robuste og kompetente fagmiljøer innenfor virksomhetens kjerneområder.

NVE forutser at det vil være om lag 68 selskap i 2025 som en følge av fusjoner. Vi kan kun håpe at dette ikke skjer, men da krever det handling nå. Digitalisering og automasjon av arbeidsprosesser må vi små og mellomstore selskap gjøre i fellesskap, og her blir Nettalliansen viktig.  

Vi har enda ikke sett de store aktørene ta ut det fulle potensialet i fusjonene. Når det skjer, er det for sent og derfor må Nettalliansen gjøre nødvendige grep nå, som å ta i bruk digitale verktøy som på sikt effektiviserer, rasjonaliserer og kvalitetssikrer arbeidsprosesser. 


Hva ønsker vi å oppnå?
Gjennom revidert styringsmodell ønsker vi å sikre at vi oppnår en felles forståelse i hele Nettalliansen for hvor vi skal, hvorfor vi skal dit og hvordan vi skal komme dit. Dette har også vært et klart ønske fra eierselskapene. 

Det jobbes med en beskrivelse og illustrasjon av ny styringsmodell som er bedre tilpasset dagens og fremtidens energibransje og rådende rammebetingelser. Dette innebærer blant hva som kan håndteres felles gjennom Nettalliansen AS, og som sikrer samlet kompetanse og felles oppgavehåndtering. 

Kriterier for suksess
Det er flere kriterier for om Nettalliansen vil lykkes, men et av de viktigste er at vi sammen tar et betydelig større ansvar for å jobbe på samme plattform og i de samme systemene. Da vil Nettalliansen evne å tilby kostnadseffektive og robuste systemer.

Bransjeløsningen i Nettalliansen utvikles til å bestå av felles systemer som KIS, NIS og ERP, og dette er grunnleggende for å hente ut gevinster av digitalisering og standardisering. Nettalliansen legger til rette for at selskapene skal kunne ha gode fellestjenester og kunne samarbeide på tvers. Bransjeløsningen er dermed grunnlaget for å få effektivisert driften til samtlige eierselskap. 

Konsekvensen av standardisering og et godt samarbeid på tvers, er behovet for omstilling og evnen til å endre enkelte arbeidsprosesser i eget selskap. I tillegg vil det være nødvendig å se på hvilke muligheter som finnes for organisering av fellestjenester. På den måten har hvert enkelt selskap tilgang på nødvendige funksjoner og kompetanse, samtidig som sårbarhet i eget selskap reduseres.


Kompetansekartlegging 
I forbindelse med arbeidet med revidert styringsmodell, vil vi sende ut en kompetansekartlegging til alle selskap i løpet av neste uke. Dette vil bidra med viktig innsikt i arbeidet.


Ekstraordinær generalforsamling 20. oktober
Det er sendt ut kalenderinvitasjon for ekstraordinær generalforsamling i Outlook til daglige ledere. Vi vil i tillegg sende dere et påmeldingsskjema med informasjon om hotell, middag og mulighet for å bestille overnatting. NVE arrangerer Energidagene på Fornebu 21.-22.oktober, og det er dessverre ikke ledige hoteller på Fornebu den 20.oktober. Vi ser på gode alternativer og vil informere nærmere om dette sammen med påmeldingsskjemaet i løpet av neste uke.

Styret i Nettalliansen har oppfordret styreledere i eierselskapene til å delta på ekstraordinær generalforsamling den 20. oktober. Daglige ledere vil motta nærmere informasjon som kan videreformidles til eget styre.