Revidert strategi nærmer seg høring

Om under to uker sendes revidert strategi på høring til alle eierselskap i Nettalliansen. Vi minner igjen om datoene du må merke deg frem til ekstraordinær generalforsamling den 12. februar. 

Tirsdag 8. januar møttes redaksjonen i Strategirevisjonen. I møtet gjennomgikk vi hele strategidokumentet, for å konkretisere, tydeliggjøre og forenkle innholdet i tråd med det som ble diskutert i arbeidsgruppemøtet den 12. desember 2018. Dokumentet vil bli sendt til høring i arbeidsgruppen, før det diskuteres videre på arbeidsgruppemøte på Klækken den 16.-17. januar sammen med handlingsplan for 2019.

Strategidokumentet sendes på høring til alle eierselskap den 21. januar, med høringsfrist den 29. januar. Vi oppfordrer dere til å sette av nok tid til gjennomgang av og tilbakemelding på revidert strategi. 

I Skype-møtet som ble holdt for alle eierselskap den 18. desember, oppsummerte vi prosessen vi sammen har kjørt gjennom høsten 2018. Dette er en enkel presentasjon av hele prosessen, som kan være til hjelp for de som ikke har hatt mulighet til å delta på alle Skype-møtene. Presentasjonen som ble holdt finner dere her

Vi minner igjen om viktige datoer i forbindelse med strategirevisjonen før ekstraordinær generalforsamling den 12. februar. Varsel om  ekstraordinær generalforsamling ble sendt daglige ledere 10. januar.