Retningslinjer for Koronavirus

Administrasjonen innfører retningslinjer for Korona viruset.

Fra onsdag denne uken har vi innført hjemmekontor for ansatte i administrasjonen inntil videre, og foretar møtevirksomhet via Skype.

Vi følger med på oppdatert informasjon og råd på: www.fhi.no og www.helsenorge.no