Resultatet fra arbeidssamling, Fremtidens nettsystem i Bodø

Presentasjon av resulatet fra arbeidssamlingen i Bodø er nå publisert, og kan lastes ned her