Resultater av IKT-sikkerhetsmåneden

Under IKT-sikkerhetsmåneden i oktober meldte 11 av 25 allianseselskap seg på bevissthetskurset Informasjonssikkerhet 2022.

Resultatene viser at kun en tredjedel av deltakerne fra de påmeldte selskapene har gjennomført kurset. Derfor vil vi anbefale at det nye kurset for 2023 blir mindre komprimert, med kun én leksjon i måneden. Mer informasjon om dette kommer på nyåret, med informasjon som kan sendes til alle ansatte.


Resultatene fra IKT-sikkerhetsmåned 2022


Det kreves stadig skjerpet IKT-sikkerhet i forbindelse med situasjonen i Europa, og da spesielt for nettselskap som en av de aller mest samfunnskritiske infrastrukturene. Det å bevisstgjøre de ansatte vil være et stort steg på veien, og noe som må gjøres regelmessig i takt med utviklingen av teknologien vi bruker.

 
IKT-sikkerhetsøvelser i mars
I tillegg til å tilrettelegge for et lengre løp på bevisstgjøringskurs for informasjonssikkerhet, har vi også planlagt hybride beredskapsøvelser med NC-Spectrum i mars. Meld dere på her:

 

NSM-presentasjon
Presentasjonen av NSM rundt IKT-sikkerhet som skulle vært avholdt 15. desember er utsatt til 12. januar klokken 12:00-13:00. Vi anbefaler at alle ansatte oppfordres til å delta på denne presentasjonen, da det er en engasjerende og spennende vinkling av IKT-sikkerhet som gjelder alle. 

Legg til i kalender

VÆR VARSOM på reise
Brukerforum Synergi har etterspurt rettningslinjer når det kommer til IKT-sikkerhet på reise. Nettalliansen har hentet inspirasjon fra hva NSM sine råd, og laget en «vær varsom»-plakat for IKT-sikkerhet på reise.