Resultater av IKT-sikkerhetsmåneden

Under IKT-sikkerhetsmåneden i oktober meldte 18 av 25 allianseselskap seg på bevissthetskurset Informasjonssikkerhet 2023. Det er 7 selskap fler enn i fjor.

Resultatene viser at 37 % av brukerne ikke har startet, 35% har gjennomført noe og 28% har gjennomført alt de har fått tilsendt.

 

De som valgte det lengre løpet er også med i denne statistikken, men det regnes kun med de aktivitetene som faktisk har blitt sendt. Det vises også til at de som starter aktiviteter, gjennomfører de helt. Dette viser hvor raskt og enkelt det er å gå igjennom leksjonene, da det er svært få som faller av under gjennomføringen. Men det er dessverre kun halvparten av leksjonene som er gjennomført, av de 8659 utsendte. 


Det er fortsatt mulig å gjennomføre, og vi anbefaler alle til å gå tilbake (via siste side på leksjonene) og gjennomføre alle leksjonene. De ansatte er den viktigste beskyttelsen vi har for cybertrusler.

Alle selskap skal få egen rapport i løpet av neste uke.

  

VÆR VARSOM på reise
Minner om våre retningslinjer når det kommer til varsomhet på reise. Nettalliansen har hentet inspirasjon fra hva NSM sine råd, og laget en «vær varsom»-plakat for IKT-sikkerhet på reise.