Representanter for styringsgruppe Kundeløsning og Tilsyn

I forbindelse med felles anskaffelse av kunde- og tilsynsløsning trenger vi gode kandidater til å sitte i styringsgruppen for prosjektet.

Første styringsgruppemøte vil være i slutten av januar.

Meld inn kandidat fra ditt selskap her