Regionmøter våren 2019

Neste uke mottar du invitasjon til regionmøtene for våren 2019. 

Vårens regionmøter blir avholdt som lunsj til lunsj møter, i uke 10 og 11. 

Regionmøtene denne våren vil i all hovedsak bli brukt til å gå gjennom og repetere revidert strategi, handlingsplanprosess og til å diskutere innholdet i handlingsplanen. 

Vi ser frem til gode og viktige diskusjoner rundt hva vi skal jobbe med fremover.


Invitasjon med dato og tidspunkt for møtene sendes ut i løpet av neste uke.