Regionmøte øst og vest vel gjennomført

Vi har denne uken gjennomført regionmøte øst og vest, med rekordhøyt oppmøte.

Vi har hatt to regionmøter på Teams denne uken, med hhv 20+ og 30+ deltakere. Det har vært gode spørsmål og diskusjoner, og Teams har fungert veldig godt til gjennomføring av møtene. 

Er det ytterligere spørsmål til det som har blitt presentert, er det bare å ta kontakt med administrasjonen. 

Så ser vi frem til regionmøte Nord på mandag neste uke fra kl 09. Vi oppfordrer deltakere til å bruke video når vi gjennomfører diskusjoner, da møtene blir bedre når vi ser de som snakker.