Rasjonering av strøm via AMS-målere

Som følge av den situasjonen vi står i kan det til vinteren bli behov for rasjonering av strøm i deler av Norge. 

Det er nå et ekstra fokus fra RME og andre aktører på hvordan en eventuell rasjonering kan utføres og om AMS-målerne kan spille en rolle i dette.

I AMS-brukerforum har dette vært tema på flere møter og i «Rapportering av AMS-status 2022» til RME er det spesifikke spørsmål om rasjonering ved bruk av strupefunksjon. Embriq har derfor sendt ut et notat til alle selskapene slik at selskapene kan svare opp dette.


Viktig sikkerhetsaspekt
Rasjonering ved bruk av strupefunksjon i AMS er mulig å innføre, men som på bryterfunksjonalitet er det av sikkerhetsmessige årsaker ikke mulig å aktivere struping for mer enn én måler av gangen.

Sikkerhetsaspektet er svært viktig og Nettalliansen vil derfor ta en gjennomgang med NC-spektrum vedrørende de sikkerhetsmessige konsekvensene av å åpne opp for masseutsendeing av strupingskommandoer. Dette vil gi oss et bedre grunnlag for å svare opp RME dersom det skulle bli aktuelt å bruke AMS-målerne til struping i en rasjoneringssituasjon. 


Rasjonering via AMS er kun til utredning, men vi ønsker å ha et godt grunnlag klart dersom dette skulle bli aktualisert.