Rapport fra workshop om cybersikkerhet

I august arrangerte forskningsrådet workshop om cybersikkerhet i det norske kraftnettet, hvor også Nettalliansen holdt innlegg. Nå er rapporten klar. 

Formålet med workshopen var å skape en felles forståelse av status for cybersikkerhet i kraftnettet. Hvilke cybersikkerhetsutfordringer vi står overfor og hvor langt vi har kommet i å møte disse? Hva slags aktiviteter og planer foreligger i ulike relevante fagmiljøer, og hvilke oppgaver må løses for å møte fremtidens behov? Deltakere i workshopen var representanter fra kraftbransjen og aktører innen cybersikkerhet i Norge. 

Gruppediskusjonene i workshopen ga et godt bilde av hvilke områder som trenger mer fokus og forskning for å optimalisere sikkerheten i energisektoren.


Rapporten er klar
Synspunkter og opplysninger som kom frem i presentasjonene, i diskusjonen og gruppearbeidet er oppsummert i dette notatet. Forskningsrådet vil benytte resultatene fra denne workshopen i vurdering av FoU-behov innenfor energisektoren som må adresseres fremover.