Rangering av prosjekter i HP2020

Regionmøtene er vel gjennomført og denne uken fulgte vi opp med en spørreundersøkelse hvor selskapene kan rangere prosjektforslagene i HP2020 som et siste innspill til HPU.

Vi vil takke for godt gjennomførte regionmøter, og har denne uken fulgt opp med spørreundersøkelsen vi ble enige om å sende ut. Denne ble sendt på mail til primærkontaktene i Nettalliansen. 

Vi vil minne om at fristen for å svare er 11. mai kl 23.59.

Handlingsplanutvalget (HPU) har gjennomført en grundig prosess med behandling av prosjektforslagene til Handlingsplan 2020, gjennom å evaluere og analysere prosjektforslagene som har kommet fra eierselskapene. HPU har også kommet med en foreløpig konklusjon på hvilke prosjekter som bør gjennomføres og hvilke prosjekter som bør settes på hold, både av hensyn til viktighet og kapasitet.

Innspill og diskusjon fra regionmøtene tas med i videre evaluering frem mot HPUs innstilling til styret og videre til beslutning i eiermøte 26.mai. I den forbindelse vil vi at hvert selskap rangerer prosjektforslagene i HP2020 etter hvilke prosjekter dere mener er viktigst å gjennomføre, og dere rangerer kun de prosjektene dere mener bør gjennomføres.

Vi oppfordrer dere til å gjøre rangeringen sammen med flere roller i eget selskap, og ber om at det kun sendes ett svar per selskap.

 

Klikk her for å komme til undersøkelsen

Her finner dere prosjektpresentasjonen som ble holdt på regionmøtene