Rammeavtaler på nettstasjoner og transformatorer

Nettalliansen har fullført rammeavtaler på transformatorer og nettstasjoner kjent som «Krafttak 21», og vi har innstilt leverandører for begge avtalene.

Nettalliansen kunngjorde rett før sommeren konkurransene på de to avtalene som tidligere var samlet i en enkelt rammeavtale, og vi fikk tilbud fra tre tilbydere.


Transformatorer
I konkurransen var det kun Norsk Transformator som stilte til start.

Heldigvis var representantene fra Steinkjer svært imøtekommende med hensyn til måten Nettalliansen ønsker å samarbeide på, og dialogen har vært konstruktiv fra dag én. Prissammenligninger viste også at tilbudet vi fikk var konkurransedyktig. Norsk Transformator har ikke latt det gå «ekstra inflasjon» i prisene i forbindelse med oppgraderingene av transformatorer innunder Tier 2 direktivet.

Norsk Transformator har også en enestående beredskapsløsning som gir stor fleksibilitet og god beredskap.

Nettstasjoner
Når det gjelder Nettstasjoner trakk Siemens det lengste strået, fordi de nok en gang var overlegne på pris. Denne gangen i alle kategorier av nettstasjoner og koblingsanlegg.

Siemens har i løpet av inneværende avtaleperiode ferdigstilt netthandelsløsningen, som også skal oppgraderes med ny funksjonalitet i løpet av neste år. Siemens vil presentere løsningen for selskapene fortløpende.

Vi ser frem til samarbeidet med Norsk Transformator og Siemens! Har du spørsmål, ta kontakt med Gunnar Bell, 900 66 064.