Rakkestad i mediene med AMS-utrulling

Rakkestad Energi i mediene med AMS-utrulling

Rakkestad Energi er første eierselskap i Nettalliansen, som ruller ut de nye AMS-målerne til sine 4.500 nettkunder. I den forbindelse har de selv tatt kontakt med sin lokalavis Rakkestad Avis som 1. juni brukte god plass på saken. Daglig leder Olaf Vik benyttet muligheten til å fortelle om måleren, utrullingen og fordelene for sine nettkunder. 

26 av de 29 deltakende selskapene i Nettalliansens AMS-prosjekt benytter OneCo Elektro AS som samarbeidspartner på montering av målere. Rakkestad Avis gjorde 8. juni også plass til en sak hvor Rakkestad Energi presenterer OneCo og forsikrer om god opplæring og kompetanse samt informerer om hvor monteringen starter og slutter i utrullingsperioden.   

Nettalliansen har under AMS-prosjektet og informasjonsmateriell laget en mal til artikkel som kan benyttes som et utgangspunkt. V vil oppfordre samtlige deltakende selskaper til å kontakte sin lokale avis før utrullingsoppstart, for å få mulighet til å informere bredt om de nye AMS-målerne i sitt område.

 

Du kan lese begge artiklene her:
Faksimile fra Rakkestad Avis 01.06.16: Først ute med ny og avansert teknologi
Faksimile fra Rakkestad Avis 08.06.16: Klare til å installere AMS-målere