Q&A om AMS

Det har den siste tiden dukket opp flere mediesaker rundt AMS-målerne, med fokus på både datasikkerhet, stråling og målerens nøyaktighet. Vi har også mottatt flere henvendelser fra NRK som vi fortløpende har besvart.

Nettalliansen har utarbeidet en Q&A som dere kan benytte til å svare deres kunder på spørsmål som kan dukke opp i kjølvannet av medieoppslagene. Dersom NRK eller andre medier skulle ta kontakt med dere, oppfordrer vi til å henvise til Nettalliansen som deres innkjøpssentral.

Les hele dokumentet her.