Prototype for nye nettsider er klar!

Prototypen for Nettalliansens standardiserte nettsider Himmelblå Nett er klare. De har blitt utviklet sammen med nettsidene til Jæren Everk som er pilot i prosjektet. Jæren lanserer sine sider i løpet av de nærmeste dagene, og fem andre selskap starter tilpasning av sine sider før vi tar sommerferie.

Himmelblå nett har blitt utviklet i samsvar med de behovene og ønskene for innhold og funksjonalitet som har blitt kartlagt i prosjektet. Det er mye felles innhold som har blitt produsert på sidene. Her har prosjektet jobbet med å finne tekster som alle nettselskapene kan bruke, og som kan tilpasses lokale forhold. 

Her kan du se testsiden for Himmelbå Nett, og klikke deg gjennom siden. 


Fleksibel forside
Forsiden består av ulike moduler som kan benyttes etter behov. Man kan legge til eller trekke fra moduler, noe som gir en ganske stor fleksibilitet. Ønskes andre moduler enn hva dere ser på Himmelblå Nett sine sider, så må disse utvikles til egen kost. 

Vi har tidligere informert om at dere kan velge mellom to fargepaletter. Her har det blitt mer fleksibilitet. Det blir i stedet full frihet til å gjenskape deres egne farger. 


Innholdskategorier

På forsiden er det seks bokser, som representerer kategorier av innhold på nettsiden. Disse er der for å promotere innhold, og har derfor også bare 4 selvutvalgte undertekster. Klikker man på hovedkategorien, kommer alle undersidene opp. 

Det kan velges mellom tre eller seks bokser avhengig av hvor mange innholdskategorier dere ønsker å promotere fra forsiden. Enten velger dere tre bokser med eller uten undertekst, eller seks bokser men da kun med undertekst i de tre øverste boksene som vist hos Himmelblå. Alternativt kan dere vise seks bokser uten undertekster. Alle kategorier vises i «hamburgermenyen» øverst til høyre på siden. 

Disse valgene tas sammen med andre avklaringer, i oppstartsmøtet med DayTwo som er vår leverandør av nettsider.

 


Påmelding og opplæring

Det er per nå 13 selskap som vil få nye sider i løpet av året, hvor av 6 allerede før sommeren. Det har blitt holdt en to timers opplæringssesjon med de første påmeldte selskapene, og vi gjentar dette neste uke. Vi forsetter så med opplæring over sommeren. Vi vil så fort som mulig også publisere små videosnutter som viser konkrete oppgaver i verktøyet Craft. Disse vil legges under opplæring på samhandlingsnettet.

Når ditt selskap er meldt på, vil dere bli kontaktet av DayTwo som avtaler oppstartsmøte med dere. 

Meld ditt selskap inn i utrullingsplanen her!

 

Brukerforum
Det vil opprettes et brukerforum over sommeren, hvor alle selskap kan delta - fortrinnsvis med en ressurs fra selskapet som vil ha ansvar for nettsidene. Vi vil også utnevne en systemeier eller opprette en liten redaktørgruppe. Hva som blir mest hensiktsmessig kommer vi tilbake til.