Prosjektoppstart for NIS og ERP

I henhold til Handlingsplan 2022-2024 jobbes det nå med forberedelser til prosjektoppstart på Nettdrift 1.0 og Økonomi 1.0.

Hele innstillingsdokumentet for Handlingsplan 2022-2024 ligger under Handlingsplan på samhandlingsnettet. 


Klikk før større bilde

 

 

Nettdrift 1.0
Nytt felles Nettinformasjonssystem (NIS) for alle allianseselskapene, gjør at vi kan gå fra dagens situasjon, med mange ulike NIS, mange ulike datamodeller for nett og komponenter og mange ulike systemoppsett, til ett harmonisert NIS-oppsett, med ett felles system, én konfigurasjon, felles arbeidsprosesser, en datamodell for nett og komponenter.

Et nytt NIS skal være fleksibelt og integrerbart, slik at vi åpner for fremtidige spesialisereringer innen hvert funksjonelle område som NIS dekker. Det vil også redusere leverandørmakt og gir reelt eierskap til data, og muliggjøre realisering av uttrekk til bransjeløsningens arbeidsordreløsning.

Et nytt NIS skal dekke vedlikehold, planlegging nett, planlegging anlegg, simulering, analyse, nettøkonomi og komponenthåndtering.


Økonomi 1.0
Det er et ønske fra allianseselskapene at det anskaffes et felles ERP-system som kan dekke behovet allianseselskapene har knyttet til budsjett, styring, regnskap, timeregistrering, lønn, fakturering/innkreving, analyse, rapportering, innkjøp, lager, materiellhåndtering og prosjektrapportering.

Anskaffet løsning må også dekke funksjoner som er felles for alle selskap i konsern. ERP systemet er en viktig brikke for å realisere Nettalliansen sin bransjeløsningen.

Styringsgrupper og arbeidsgrupper etableres
Det jobbes også med å samle nok ressurser fra allianseselskapene slik at vi kan sette sammen gode arbeidsgrupper og styringsgrupper for begge prosjektene. Det er fortsatt mulig å melde inn ressurser, i så fall bruker dere skjema for innmelding av ressurser. Her finner dere også informasjon om rollenes innhold og mandat. 

Om 1-2 uker vil vi informere om hvem som sitter i de ulike gruppene. 


Prosjektsider
Under Handlingsplan på SHN finner dere prosjektsidene til alle prosjekter. For Nettdrift 1.0 og Økonomi 1.0 vil mer informasjon bli lagt ut om kort tid.

På disse sidene skal dere finne all relevant informasjon om prosjektene, så det er viktig at dere gjør dere godt kjent med disse sidene og søker informasjon her først. Dersom dere ser noe som mangler, send en mail til Anniken Pettersborg.