Prosjekter og aktiviteter mot 2025

Vi har laget en enkel oversikt over alle gjennomførte og planlagte prosjekter og aktiviteter i Nettalliansen. 

Oversikten viser både gjennomførte og planlagte prosjekter og aktiviteter fra 2019 og frem til 2025. Denne ligger fast under Handlingsplan på SHN og blir oppdatert ved behov. 

 

(klikk for større bilde)

 

For mer utfyllende informasjon, se prosjektbeskrivelser under prosjektene i Handlingsplan eller innstillingsdokument for Handlingsplan 2022-2024.