Prinsipiell domsavgjørelse som berører AMS

En harstadmann motsatte seg montering av AMS-måler. Da HLK Nett krevde årlig avlesningsgebyr, stevnet han selskapet for retten.

Saksøker hadde i sin stevning til Trondenes tingrett bestridt at HLK har juridisk grunnlag for å ilegge gebyret, og hadde ikke betalt noen fakturaer.


HLK anførte på sin side at de hadde ryggdekning fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Kunder som ikke ville installere AMS med aktiv kommunikasjonsenhet kan ilegges et avlesningsgebyr for kostnader knyttet til gammeldags manuell måleravlesning. I tillegg mente selskapet at Olje- og energidepartementet har lagt til grunn at særskilt avlesingsgebyr har lovlig hjemmel i energiloven med tilhørende forskrifter.


Saksøker må betale
Tingrettsdommeren skriver i domspapirene at det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt saksøkte har et rettslig grunnlag for å kreve et årlig avlesningsgebyr for strømmåler uten AMS, når saksøker ikke ønsker å få montert en AMS-måler. 

Retten fant at det er hjemmel for å kreve et avlesningsgebyr.

(klikk for større bilde og les hele saken)