Pressemelding fra Nettalliansen: Nettalliansen tilrettelegger for en mer effektiv nettdrift gjennom digitalisering av distribusjonsnettet

Pressemelding om materiellanskaffelsen KraftTak17 ble publisert 23. november.

Les pressemeldingen her