Pressemelding fra Nettalliansen: Innovasjon skal bidra til mer effektiv overvåking av strømnettet

Pressemelding om innovasjonsprosjektet Digitalisering av nettdrift har blitt publisert i dag.