Presentasjoner og referat fra Standardiseringsforum 8. februar

Det ble gjennomført et standardiseringsforum og kickoff for Krafttak 17 på Gardermoen den 8. februar. Vi har publisert presentasjoner og oppsummering fra dagen her