IKT-sikkerhet: Presentasjoner fra Tekna seminar

På seminaret ble det gjennomgått høyst aktuelle tema innen IKT-sikkerhet.

Mer info og presentasjoner finnes her.